sayginerreklam.com sayginerreklam.com - Sayg?ner Reklam | Ara? Folyo Kaplama, U?ak Folyo Kaplama, ?zmir,tekne folyo kaplama,yelkenli folyo ...

sayginerreklam.comWebsite Profile

Title: Sayg?ner Reklam | Ara? Folyo Kaplama, U?ak Folyo Kaplama, ?zmir,tekne folyo kaplama,yelkenli folyo ...
Keywords: ara? folyo kaplama,ara? folyo kaplama fiyatlar?, oto folyo kaplama, ara? giydirme, u?ak folyo kaplama, tekne folyo kaplama, ara? folyo kaplama izmir, oto folyo kaplama izmir, ara? folyo kaplama fiyat...
Description:Sayg?ner Reklam Folyo Kaplama - ?zmir; ara? folyo kaplama, u?ak folyo kaplama, tekne folyo kaplama ve di?er tüm hizmetlerimiz hakk?nda bilgi almak i?in t?klay?n.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

sayginerreklam.com Information

Website / Domain:sayginerreklam.com
Website IP Address:88.198.147.73
Domain DNS Server:ns3.kuzeykoprusu.com,ns4.kuzeykoprusu.com

sayginerreklam.com ranks

Alexa Rank:10438090
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sayginerreklam.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$10,561
Daily Revenue:$28
Monthly Revenue:$868
Yearly Revenue:$$10,561
Daily Unique Visitors:2,662
Monthly Unique Visitors:79,860
Yearly Unique Visitors:971,630

sayginerreklam.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server Microsoft-IIS/8.5
Date Mon, 15 Oct 2018 09:39:29 GMT

sayginerreklam.com WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
ara? folyo kaplama 30 10.37%
ara? folyo kaplama fiyatlar? 0 0.00%
oto folyo kaplama 0 0.00%
ara? giydirme 0 0.00%
u?ak folyo kaplama 22 7.40%
tekne folyo kaplama 1 0.33%
ara? folyo kaplama izmir 0 0.00%
oto folyo kaplama izmir 0 0.00%
ara? folyo kaplama fiyat... 0 0.00%

sayginerreklam.com Similar Website

Domain WebSite Title
autofolyo.com Ara? Kaplama, Cam Filmi, Karbon Folyo, Boya Koruma Filmi
wolfcarsturkey.com Oto Kuaf?r Wolf Cars Design · Wolf Cars ara? bak?m uygulama kaplama folyo kuaf?r hizmetleri
beselfoil.com | Be?el Folyo
karbon-folyo.com 3M Karbon Folyo
folyosepeti.com Folyo Sepeti | Türkiye'nin Ucuz Yap??kanl? Folyo Sat?? Sitesi
aracgiydirme.com.tr Ara? Giydirme | Ara? Kaplama | ?mran Reklam Hizmetleri
folyo.me Folyo - Find a freelancer you love working with.
mazlumambalaj.com.tr Mazlum Ambalaj - Al?minyum Folyo Kap
getfolyo.com Folyo - Performance Advertising auf GPS-getrackten Fahrzeugen
oracalbayisi.com Oracal Folyo | Laminasyon | Cast | Ekonomik | Kumlama | OracalBayisi.Com
ankaraeray.com ERAY REKLAM Display ?r?nleri, Folyo, Kompozit, Polikarbon, Vinil, Dekota Pleksi
realistreklam.com Realist Reklam,0212 674 77 41,Lümen Folyo,Pleksi,D?kme Vinil
ertareklam.com.tr Erta Reklam Malzemeleri, Akrilik Levha , Pleksiglas, PVC Levha , Folyo , Fotoblok Neofoam, Miknat?s...
reklam-malzemeleri.com Reklam Malzemeleri - P10 Led Panel, Polikarbon, Pleksi, Folyo, Vinil, Dekota, Kompozit
tanreklam.com Mutoh Türkiye Tan Reklam - Mutoh Teknik Servisi - Mutoh Kesici ?izici Folyo Plotter
nismarket.com Akoni | Folyo ürünler, cam filmi, ti??rt transfer, reklam malzemeleri, ni? ürünler, whiteboard, yaz...
uzmantabela.com uzman reklam - uzman tabela - bayii tabelalar? - y?nlendirme - tabela - folyo - kompozit - pleksi -...
balonizmir.net Balon ?zmir | Balon Sat??? Balon Süsleme Folyo ?rgü Kalp Lol Balon Süsleme Ana Sayfa

sayginerreklam.com Alexa Rank History Chart

sayginerreklam.com aleax

sayginerreklam.com Html To Plain Text

Sayg?ner Reklam | Ara? Folyo Kaplama, U?ak Folyo Kaplama, ?zmir,tekne folyo kaplama,yelkenli folyo kaplama,motoryat folyo kaplama,yelkenli giydirme,tekne giydirme Sayg?ner Reklam F-16'lar? folyo kapl?yoruz! Bal?kesir 9. Ana Jet üssü 192. Filo'nun "Kaplanlar"?, Dünya'n?n ilk ve tek Stecher Folyo Kaplama yap?lan F-16 u?a?? oldu?u gibi, bu g?revi bize verdikleri i?in gururluyuz. Te?ekkürler. B?Z? KE?FED?N! Sayg?ner Reklam F-16'lar? folyo kapl?yoruz! Bal?kesir 9. Ana Jet üssü 192. Filo'nun "Kaplanlar"?, Dünya'n?n ilk ve tek Stecher Folyo Kaplama yap?lan F-16 u?a?? oldu?u gibi, bu g?revi bize verdikleri i?in gururluyuz. Te?ekkürler. B?Z? KE?FED?N! Toggle navigation Anasayfa Hakk?m?zda Hizmetlerimiz ?al??malar?m?z Haberler Bize Ula??n Hakan SAYGINER Otomotiv ve Reklamc?l?k Hizmetleri Tic. Ltd. ?ti. Firmam?z 1977 y?l?ndan bu yana otomotiv sekt?rünün ?e?itli bran?lar?nda hizmet vermekte, 1993 y?l?ndan bu yana kurumsal kimli?i ile, reklamc?l?k sekt?rünün ara? kaplama bran?? ile hizmet vermektedir. ?ster firman?z?n kurumsal kimli?ini, isterseniz diledi?iniz parlak yada mat renklerle arac?n?z?n rengini bir günde de?i?tirelim. S?k?ld???n?zda, s?küp ??karabilece?iniz, garanti kapsaml? folyo kaplama i?in, detayl? bilgi i?in lütfen bize ula??n linkine t?klay?n?z, yetkili ki?iler merak etti?iniz her konuda size yard?mc? olacaklard?r. Unutmay?n; ??ini do?ru yapan insanlarla ?al??t???n?z sürece, hi? bir zaman s?k?nt? ?ekmezsiniz. Folyo Kaplama ??lem ad?mlar?n? izleyin Folyo kaplama, arac?n d?? etkilerden korunmas?, boya hatalar?n?n ve ?iziklerin saklanmas? veya tamamen zevke ba?l? olarak otomobilin d?? yüzeyinin kaplanmas? i?lemidir. Kap?, motor kaputu ve bagaj kapa?? i?leri haricinde, üzeri boyal?, vernikli ve pürüzsüz tüm yüzeylere uygulanabilen bu i?lemin avantajlar? oldu?u kadar dezavantajlar? da var. Folyo kaplama, dekoratif süsleme ve estetik g?rünüm sa?layarak istedi?iniz gibi otomobilinizi ki?iselle?tirmenizi sa?l?yor. Sayg?ner Reklam Ekibi Büyük fikirlere sahip uzman bir tak?m'la tan???n. Ekibimiz ile ileti?im kurun. x Hakan Sayg?ner Firma Sahibi x Reyhan Sayg?ner Koordinat?r x Ad? Soyad? G?revi Vaad etti?imiz; sadece arac?n?z?n rengini, g?rüntüsünü de?i?tirmek de?il, ?evrenizde yeni ve heyecan veren bir ilgi oda?? olman?z? sa?lamakt?r. Tasar?m ve Uygulama Tak?m? Neler Yap?yoruz? Folyo Kaplama ?e?itleri Mükemmel Sonu?lar ve Kaliteli ??ler ??in Tecrübeli Dokunu?lar! Ticari Ara? Folyo Kaplama Taksiler, Dolmu?lar... ?zmir ?of?rler ve Otomobilciler Esnaf Odas? ile ?zmir Büyük?ehir Belediyesi Trafik Tescil Komisyonu Ba?kanl??? taraf?ndan onayl?d?r. Firma Ara? Folyo Kaplama ?zel Sekt?re ait ara?lar... Tüm ?zel sekt?r ara?lar?na uygulanan; Marka ya da ürün bazl? tasar?m / konsept folyo kaplamalar yap?lmaktad?r. Deniz Ara?lar? Folyo Kaplama Tekne ve Yelkeni vb... Deniz ara?lar?n?n g?vde ve par?alar?n?, ortam ?artlar?na uygun ?ekilde folyo kapl?yoruz. U?ak Folyo Kaplama Sava? U?aklar?, F16'lar... Bal?kesir 9ncu Ana Jet Komutanl???n?n, "Kaplanlar" ? ile ba?lad???m?z hava ara?lar? / u?ak folyo kaplama hizmetleri ni veriyoruz. ?zel Ara? Folyo Kaplama Tüm model ve markalar... Parlak ve mat renk se?eneklerinin yan? s?ra, ?zel desenli ve konsept ?al??malar ile folyo kaplama hizmetlerini veriyoruz. Lokal Folyo Kaplama Kaput, Tavan ve Di?er Par?alar... Kaput, tavan ve di?er par?alar i?in lokal folyo kaplama i?lemlerini, parlak, mat ya da desenli ?al??malar ile tamaml?yoruz. Arac?n?za, isteklerinize en uygun ve ekonomik folyo kaplama ??zümleri hakk?nda bilgi almak i?in... Bize Ula??n ?al??malar?m?z Folyo Kaplama ?rnekleri Havada, karada ve denizle; Sayg?ner Reklam referanslar?. Tümü U?ak Folyo Kaplama Tekne ve Yelkenli Folyo Kaplama Firma Ara?lar? Folyo Kaplama Ticari Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama U?ak Folyo Kaplama U?ak Folyo Kaplama U?ak Folyo Kaplama U?ak Folyo Kaplama U?ak Folyo Kaplama U?ak Folyo Kaplama U?ak Folyo Kaplama U?ak Folyo Kaplama U?ak Folyo Kaplama U?ak Folyo Kaplama U?ak Folyo Kaplama U?ak Folyo Kaplama U?ak Folyo Kaplama U?ak Folyo Kaplama U?ak Folyo Kaplama U?ak Folyo Kaplama U?ak Folyo Kaplama U?ak Folyo Kaplama Tekne ve Yelkenli Folyo Kaplama Tekne ve Yelkenli Folyo Kaplama Tekne ve Yelkenli Folyo Kaplama Tekne ve Yelkenli Folyo Kaplama Tekne ve Yelkenli Folyo Kaplama Tekne ve Yelkenli Folyo Kaplama Firma Ara?lar? Folyo Kaplama Firma Ara?lar? Folyo Kaplama Firma Ara?lar? Folyo Kaplama Firma Ara?lar? Folyo Kaplama Firma Ara?lar? Folyo Kaplama Firma Ara?lar? Folyo Kaplama Firma Ara?lar? Folyo Kaplama Firma Ara?lar? Folyo Kaplama Firma Ara?lar? Folyo Kaplama Firma Ara?lar? Folyo Kaplama Firma Ara?lar? Folyo Kaplama Firma Ara?lar? Folyo Kaplama Ticari Ara? Folyo Kaplama Ticari Ara? Folyo Kaplama Ticari Ara? Folyo Kaplama Ticari Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Ara? Folyo Kaplama Mü?terilerimiz Bizim i?in neler s?yledi? Güler yüzlü ekip, kaliteli ve h?zl? i??ilik... Kesinlikle ?neriyorum! Ba?ar E. Tufan Sosyal Medyada Bizi Takip Edin! Sosyal a?larda bizimle ba?lant? kurun! Facebook Arkada??m?z olun Twitter Takip Edin Instagram Resimlerimizi g?rün Youtube Videolar?m?z? izleyin Google+ ?emberimize kat?l?n 0 (532) 211 16 79 0 (232) 435 90 06 info@sayginerreklam.com 2. Sanayi Sitesi, 303 Sokak, No:62 Bornova / ?zmir Bilgi Almak ??in Bize Ula??n Sizi dinliyoruz. Sizin arac?n?z, sizin tarz?n?z! Sayg?ner Reklam ? 2017. Tüm haklar? sakl?d?r. Anasayfa Hakk?m?zda Hizmetlerimiz ?al??malar?m?z Haberler Bize Ula??n

sayginerreklam.com Whois

Domain Name: SAYGINERREKLAM.COM
Registry Domain ID: 399238694_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.reg2c.com
Registrar URL: http://www.reg2c.com
Updated Date: 2016-04-04T07:03:47Z
Creation Date: 2006-04-04T10:38:20Z
Registry Expiry Date: 2018-04-04T10:38:20Z
Registrar: REG2C.COM, INC.
Registrar IANA ID: 819
Registrar Abuse Contact Email: abuse@reg2c.com
Registrar Abuse Contact Phone: 0902242248640
Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
Name Server: NS3.KUZEYKOPRUSU.COM
Name Server: NS4.KUZEYKOPRUSU.COM
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2018-10-15T09:39:29Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en